Group 13 Created with Sketch.

Fundacja Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie

Federalna Fundacja Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie została powołana do życia 30 grudnia 2008 r. w Berlinie, jako niesamodzielna fundacja prawa publicznego. Podmiotem prowadzącym jest Niemieckie Muzeum Historyczne w Berlinie.

Celem Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie jest podtrzymywanie w duchu pojednania pamięci o ucieczkach i wypędzeniach w XX wieku w kontekście drugiej wojny światowej oraz w kontekście narodowosocjalistycznej polityki ekspansji i eksterminacji. Ucieczka i wypędzenie Niemców postrzegane są na tle europejskich wypędzeń w XX wieku.

Realizacji tego celu służą:
- przygotowanie, prowadzenie i rozwijanie wystawy stałej dotyczącej ucieczek i  wypędzeń;
- przygotowanie wystaw czasowych ukazujących poszczególne aspekty tematu;
- rozpowszechnianie wśród szerokiej publiczności wyników badań naukowych;
- gromadzenie i analizowanie różnorodnych dokumentów i materiałów, wszczególności świadectw świadków owych wydarzeń;
- współpraca z niemieckimi i międzynarodowymi muzeami i placówkami badawczymi.

Rada Fundacji
Rada Fundacji określa podstawowe zasady programowe oraz decyduje o wszystkich sprawach zasadniczych mających związek z fundacją. Składa się ona z 21 członków, z których 19 jest wybieranych przez parlament niemiecki na pięcioletnią kadencję. Prezydenci Fundacji Niemieckie Muzeum Historyczne oraz Fundacji Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec są z urzędu członkami Rady Fundacji.

Pozostałych 19 członków proponowanych jest przez różne instytucje: czterech członków przez sam parlament niemiecki, po jednym członku przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz przez Pełnomocnika Rządu Federalnego do spraw Kultury i Mediów, sześciu członków przez Związek Wypędzonych, po dwóch członków przez Kościół Ewangelicki w Niemczech, Kościół Katolicki w Niemczech oraz Centralną Radę Żydów w Niemczech. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Minister Pełnomocny ds. Kultury, Monika Grütters.

Rada Naukowa Doradców
Rada Fundacji powołuje międzynarodową Radę Naukową Doradców, liczącą do 15 członków. Doradza ona Radzie Fundacji i Dyrektorowi w sprawach naukowych zgodnie z celem fundacji.

Centrum Wystaw, Informacji i Dokumentacji będzie zlokalizowane w Deutschlandhaus przy Anhalter Bahnhof w Berlinie, pochodzącym z lat dwudziestych XX wieku budynku, znajdującym się pod ochroną konserwatora zabytków.

Po kapitalnym remoncie budynku będącego własnością federalną, naodwiedzających oczekiwać będą:
- wystawa stała
- wystawy czasowe
- biblioteka
- cyfrowe archiwum świadków tamtych wydarzeń
- oferta pedagogiczna
- imprezy

Fundacja Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie
Mauerstraße 83/84
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 206 29 98-0
Telefax: +49 (0)30 206 29 98-99
e-mail: info@sfvv.de

Kontakt dla prasy
Telefon: +49 (0)30 206 29 98-11
Fax: +49 (0)30 206 29 98-99
e-mail: 

nach oben Drucken