Group 13 Created with Sketch.

Nadace Útěk, Vyhnání, Smíření

Spolková Nadace útěk, vyhnání, smíření byla zřízena 30. prosince 2008 v Berlíně jako nesamostatná nadace veřejného práva. Zřizovatelem je berlínské Německé historické muzeum.

Úkolem Nadace útěk, vyhnání, smíření je udržovat v duchu smíření živou vzpomínku a vzpomínání na útěk a vyhnání ve 20. století v historickém kontextu druhé světové války a nacistické expanzivní a vyhlazovací politiky a jejich následků. Útěk a vyhnání Němců budou prezentovány v kontextu vyhánění v Evropě ve 20. století.

Ke splnění tohoto účelu slouží:
- zřízení, udržování a další rozvíjení stálé expozice o útěku a vyhnanství
- příprava výstav o speciálních aspektech celé tématiky
- zpřístupnění výsledků výzkumu a vědeckých poznatků široké veřejnosti
- shromažďování a vědecké vyhodnocení dokumentů a materiálů, zvláště zpráv pamětníků
- spolupráce s německými a mezinárodními muzei a výzkumnými ústavy

Správní rada nadace
Správní rada nadace určuje základní rysy programu a rozhoduje o všech zásadních záležitostech. Sestává z 21 členů, devatenáct z nich je voleno německým Bundestagem na dobu pěti let. Předseda nadace Německé historické muzeum (Deutsches Historisches Museum) a předseda nadace Dům dějin Spolkové republiky Německo (Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland) jsou členy z moci úřední.

Ostatních devatenáct členů je navrhováno různými institucemi: čtyři členové samotným Bundestagem, po jednom členu Spolkovým ministerstvem zahraničních věcí, Spolkovým ministerstvem vnitra a pověřencem spolkové vlády pro kulturu a média, šest členů Svazem vyhnanců, po dvou členech Evangelickou církví v Německu, Katolickou církví v Německu a Centrální radou Židů v Německu. Předsedou rady nadace je pověřenec vlády pro kulturu Monika Grütters.

Vědecký poradní sbor
Správní rada nadace jmenuje mezinárodní vědecký poradní sbor, který má až 15 členů. Tento sbor radí správní radě a řediteli nadace v odborných otázkách v souladu s účelem nadace.

Výstavní, dokumentační a informační centrum bude umístěno v Berlíně v historické budově z 20. let minulého století Deutschlandhaus blízko stanice Anhalter Bahnhof.

Po rozsáhlé rekonstrukci budovy, která je majetkem státu, zde návštěvníky očekává:
- stálé expozice
- výstavy
- prezenční knihovna s čítárnou
- digitální archiv svědectví pamětníků
- pedagogické programy
- akce

Nadace útěk, vyhnání, smíření
Mauerstraße 83/84
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 206 29 98-0
Fax: +49 (0)30 206 29 98-99
E-mail: info@sfvv.de

Kontakt pro tisk
Telefon: +49 (0)30 206 29 98-11
Fax: +49 (0)30 206 29 98-99
E-mail: 

nach oben Drucken